Integritetspolicy

SYFTE
Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att skicka ett mail genom ett kontaktformulär.  Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina uppfiter då du väljer att kontakta oss genom ett utav våra kontaktformulär. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post)
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

DINA RÄTTIGHETER
I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss.
Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du använder våra kontaktformulär
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT
Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Så långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

AUTOMATISERADE BESLUT?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

VÅR E-POST POLICY
När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter.
Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post.
Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.

HAR DU FLER FRÅGOR?
Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss enklast via mail: info@pakmsab.com
Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2024-03-11.
Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats. 

Cookiepolicy

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta etc.) när du besöker vissa webbsidor. De används vanligtvis för att göra webbsidor mer effektiva, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att:

  • Förbättra din användarupplevelse genom att komma ihåg dina preferenser och inställningar.
  • Samla in anonym statistik om hur vår webbplats används, vilket hjälper oss att förbättra den.
  • Möjliggöra vissa funktioner som är nödvändiga för webbplatsens fulla funktionalitet.

VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER VI?

  • Nödvändiga cookies: Dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De inkluderar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra delar av vår webbplats.
  • prestanda-cookies: Dessa hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, till exempel vilka sidor som besöks mest.
  • Funktionalitet-cookies: De hjälper till att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg val du gjort (som ditt användarnamn).

HUR KAN DU KONTROLLERA COOKIES?

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det påverka eller förhindra webbplatsens funktionalitet.

ÄNDRING I VÅR COOKIEPOLICY

Vi kan uppdatera denna cookiepolicy från en tid till en annan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera denna policy för att informera dig om hur vi använder cookies.